www.damsmachine.com” sitesinin (Bundan böyle “Site” şeklinde anılacaktır) tüm hak ve kullanım yetkisi Dams Machine (Bundan böyle “Dams Machine” olarak anılacaktır) ‘e aittir. İşbu Gizlilik Politikası, sizlerin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca veri sorumlusu olan Dams Machine tarafından işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
 
 Kişisel verilerinizin aşağıdaki gizlilik prensiplerine ve/veya yasal mevzuata aykırı olarak kullandığını tespit etmesi halinde veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelmesi halinde, Dams Machine kullanıcının ve kullanıcı tarafından tutulan diğer ilgililerin talep edilen bilgilerini yetkili mercilere bildirmek hakkına sahiptir. Ancak, söz konusu bildirim hakkı, Dams Machinein anılan bilgileri sisteminde tutmakla sınırlı olduğu süre ile sınırlıdır. Ayrıca, benzer bir durumda Dams Machine, taraflar arasında kararlaştırılmış veya kararlaştırılacak gizlilik prensipleri hususunda bir takım tedbirleri alma hakkına da sahiptir. 
 
İşbu Gizlilik Politikası’nda kullanılan “Kişisel Bilgiler” terimi bireysel ve kurumsal kullanıcıları tanımlayabilecek isim-soyisim, telefon, adres, e-posta adresleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kredi kartı bilgileri, kimlik bilgileri gibi bilgileri ifade etmektedir. Kullanıcıların veya müşterilerin Dams Machine’ e ait www.damsmachine.com ya da işletilen diğer online platformlar üzerinden elektronik ortamdan ilettiği kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır. Dams Machine, kişisel bilgileri hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacak, üçüncü kişilere açıklamayacak, paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır. 
 
Kişisel verileriniz, www.damsmachine.com ‘da sunulan ürün ve/veya hizmetlerden yararlanabilmeniz amacıyla (üyelik oluşturma, üyelere özgü avantajlardan yararlanma, tanıtım, kampanya v.b. hizmetler dahil) Dams Machine’ in faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgililer tarafından gerekli çalışmaların ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi, amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.
 
Kişisel bilgileriniz hiçbir durumda bu metinde veya taraflar arasındaki diğer anlaşma koşullarında öngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacaktır. Dams Machine tarafından iletilen elektronik iletileri onaylamıyor iseniz info@damsmachine.com mail adresine bu isteğini belirten ileti göndererek listeden çıkmanız gerekmektedir.. 
 
Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve www.damsmachine.com Websitesi üzerinde veya yazılımda çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Dams Machine gerektiğinde IP adresi tespiti yapabilecek ve bunu kullanabilecektir. IP adresleri, Müşterileri/ Kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
 
Dams Machine, kişisel bilgilerinizi özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla işbu gizlilik politikası ile belirlenen istisnalar dışında kişisel bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
 
Kişisel bilgilerin doğru ve eksiksiz olması sizlerin sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmemesi rica olunur. Böyle bir durumda Dams Machine’ in sorumluluğu olmayacağı gibi; yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle Dams Machine’ in herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin yükümlülüğü Müşteriye/ Kullanıcıya aittir.  Dams Machine, sizlerin vereceği destek ile kişisel bilgilerizi daima güncel ve doğru şekilde tutacaktır. Kişisel bilgilerinizin silinmesi, değiştirilmesi veya güncellenmesinin gerektirdiği hallerde Dams Machine ile info@damsmachine.com e-mail adresinden irtibata geçmenizi rica ederiz.
 
Dams Machine, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini herhangi bir sebepten dolayı bildirimde bulunmaksızın zaman zaman değiştirebilir veya yenileyebilir. Değiştirilen hükümler www.damsmachine.com web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Web sitesinde yer alan her türlü yazılım, tasarım, ürün ve içeriğin her türlü telif hakkı Dams Machine’ e aittir. İzin alınmaksızın kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.
 
COOKİE (ÇEREZ) POLİTİKASI
 
Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Dams Machine, sistem tecrübesini arttırmak ve daha performanslı bir kullanım sunmak amacıyla Cookie- Çerez isimli küçük metin parçacıklarını kullanabilir. 
 
Cookie kullanıcının sabit diskinde saklanan ve kullanıcı ile ilgili bilgi taşıyan dosyadır. Çerezler, bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Ayrıca, kullanıcı hakkında istatiksel bilgi edinmeye ve içerik üretilmesine yardımcı olurlar. Teknik iletişim dosyası, web sitesini kaç kişinin kullandığını, hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar/üyeler için özel tasarlanmış sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Çerezler, ana bellekten veya e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır; ancak  teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirsiniz.
 
Hangi Çerezleri Kullanıyoruz?
 
Geçici Çerezler: 
 
Oturum çerezleri, ziyaretiniz süresince internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır. Sitelerimizin ve sizin, ziyaretinizde güvenliğini, sürekliliğini sağlamak gibi amaçlarla kullanılırlar. Oturum çerezleri geçici çerezlerdir, siz tarayıcınızı kapatıp sitemize tekrar geldiğinizde silinir, kalıcı değillerdir. 
 
Kalıcı Çerezler:
 
Bu çerezler bilgileriniz ve seçimlerinizin bir sonraki ziyaretinizde internet sitemiz tarafından hatırlanmasına yardımcı olurlar. Kalıcı çerezler, sitemizi ziyaret ettiğiniz tarayıcınızı kapattıktan veya bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra bile saklı kalır. Tarayıcınızın ayarlarından silinene kadar bu çerezler tarayıcınızın alt klasörlerinde tutulurlar.
 
Zorunlu Çerezler:
 
Zorunlu Çerezler, internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması için gerekli olan çerezlerdir. Sistemin düzgün bir şekilde yönetilebilmesi, kullanıcı hesaplarının oluşturulup kullanıcıların giriş yapabilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için zorunlu çerezler kullanılır. Bu çerezlerin olmaması durumunda internet sitesi düzgün çalışmaz.
 
Reklam Çerezleri:
 
Reklam ya da diğer adıyla Hedefleme çerezleri, ilgi alanınıza yakın olan içerikleri tespit etmemizi ve sunmamızı sağlayan çerezlerdir. Sizi tanıyabilmemiz ve size özel reklamlar sunabilmek adına web sitemize ve mobil sitemize, reklam verdiğimiz diğer web sitelerine üçüncü taraf reklam çerezleri yerleştirilebilir. Bu çerezler ayrıca reklamlarımızın verimliliğini ölçmek için kullanılmaktadır.
 
Tercih Çerezleri:
 
Kullanıcının seçtiği dili kaydeder ve buna uygun seçenekler sunar. 
 
Google Analytics:
 
Google Analytics kullanıcıların internet sitesini nasıl kullandığını analiz eden bir web analiz aracıdır. Anonim olan bilgilerin yanı sıra internet sitesi kullanımınızla ilgili kişisel veri niteliğindeki bilgiler (İsim, adres, telefon numarası, e-mail adresi, IP adresi) tarayıcınız tarafından Google’a gönderilir ve Google tarafından kaydedilir.
 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
 
(Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni)
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, Dams Machine; Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen sıfatıyla, Sistem’ de ve Kullanıcı Sözleşmesi’ nde paylaşmış olduğunuz kişisel bilgileri; kanunda belirlenen şart ve sınırlara bağlı kalarak; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği ölçüde aşağıda belirtildiği durumlarda üçüncü kişilerle paylaşabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz; yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi/saklanması/arşivlenmesi/depolanması için yurt içi ve dışında birlikte çalıştığımız sunucu barındırma, arşivleme, depolama ve yazılım hizmetleri sağlayıcılarına, Şirket hissedarı ve iştiraklerine; yasal yükümlülüklerimizin ifası için Şirket çalışanlarımıza, hukuk, mali ve vergi danışmanlarına, denetçilerine ve de mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. 
 
Kişisel Verilerin Kapsamı Nedir?
 
Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Kimlik bilgileri, erişim/iletişim bilgileri, tüketici alışkanlığına ilişkin bilgiler, ödeme işlemine ilişkin bilgiler, sesli ve görüntülü görüşmelerde veya kurulan sözleşmeler kapsamında gerçekleşen işlemler sonucu edinilen Kullanıcıların kimliğini belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, KVKK madde 3/d hükmüne istinaden kişisel veri kapsamındadır.
 
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı Nedir?
 
Kişisel verilerinizi, KVKK’ nın 5. Ve 6. Maddesi uyarınca, (IP adresiniz, Sistemin hangi bölümlerini ziyaret ettiğiniz, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi v.b.) sunucularımızdaki problemleri teşhis etmek, Sistemi yönetmek, Sistem ile Kullanıcı bağlantısını en hızlı şekilde sağlayacak veri servisine ulaşmanızı temin etmek, istatistiki değerlendirme yapmak ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunabilmek adına Dams Machine tarafından toplamakta ve kullanmaktadır. KVKK ve ilgili diğer mevzuatlar uyarınca kişisel veri kapsamında olmayan site ziyaret saatleriniz ve günleriniz, sitede harcanan veya harcanmayan süreler gibi veriler esas itibariyle istatistiksel tespitler amacıyla da kullanılacaktır.
 
Dams Machine, Kullanıcıların izniyle Kişisel Bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacaktır:
 
Ürün ve hizmetlerimizi sunmak,
 
Ödemelerinizi gerçekleştirmek,
 
Ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek,
 
Bilgilerinizi güncellemek,
 
Üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek,
 
İlginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek,
 
3. şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak,
 
Yayınlar göndermek,
 
Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,
 
Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,
 
Yeni içerikler hakkında bilgi vermek,
 
Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı Nedir?
 
Dams Machine, sunduğu hizmet dolayısıyla öğrendi her türlü bilgi, standart ve uygulama, yazılım, program, eğitim, doküman, yazışma ve üçüncü kişilerce yasal yollarla elde edilmiş bilgiler dışındaki tüm (gerek yazılı ve gerekse elektronik ortamda sağlanmış olsun) bilgileri ticari sır ve gizli bilgi olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri sizlerin yazılı izni olmadan üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı, değiştirmemeyi, sizlerin yetkilendirdiği kişilerin erişimlerini engellememeyi ve bu şekilde sonuçlanacak sair davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder. Ödeme işlemleri ile hukuksal durumlarda kişisel bilgilerin ve/veya kullanıcı IP adreslerinin üçüncü partilerle paylaşılması zorunlu olabilir. 
 
Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süreyle Saklanıyor?
 
Dams Machine, temin ettiği kişisel verileri, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında öngörülen bir süre olması durumunda kanuni sürelere uyularak; eğer böyle bir süre söz konusu değilse de veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayabilecektir. Kişisel verilerinin daha fazla saklanması için geçerli bir sebep bulunmaması halinde ise kişisel veriler silecek, yok edecek ya da anonim hale getirecektir.
 
Kullanıcıların (Veri Sahiplerinin) Hakları Nelerdir?
 
Kişisel verileriniz üçüncü kişilere aktarılırken sadece gerektiği kadarı ile ve ilgisi kapsamında bir aktarım yapılacaktır. KVKK’ nın 11 maddesi kapsamında, Dams Machine’ e yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle başvurarak; kişisel verilerinizin;
 
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
 
b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 
c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 
ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 
d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
 
e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 
f) Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 
g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 
ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkündür.
 
Kişisel verilerle ilgili taleplerinizi; kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte, info@damsmachine.com e-posta adresine mail göndermek suretiyle göndereceğiniz bir dilekçe/müracaat yazısı ile iletebilirsiniz.
 
Dams Machine, başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, ek maliyet tutarı kadar tarafınızdan ayrı bir ücret alınabilir. Dams Machine, talebi kabul etme veya gerekçesini açıklayarak reddetme ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirme hakkına sahiptir ve bu bilgilendirme tarafınızca bildirilen mail adresinize yapılacaktır.
 
Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde Dams Machine talebinizin gereğini yerine getirecektir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişinin, Dams Machine’ in cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula başvuru hakkı saklıdır. KVKK madde 14/2 hükmüne istinaden, veri sorumlusu olan Dams Machine’ e karşı başvuru yolu tüketilmeden Kurula şikâyet yoluna başvurulamaz.
 
Ayrıca, yukarıdaki hususlar kişisel verilere ilişkin aydınlatma yükümlülüğümüz gereği açıklandığı üzere, mevzuatın Kullanıcıdan açık rıza alınmaksızın işlenmesine (aktarımlar dahil) imkan verdiği haller dışındaki her türlü kişisel veri işlemleri için izin alındığını ve izinsiz işlenme yapılmadığını bildiririz.
 
Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında aydınlatılmış olduğunuzu ve kişisel verilerinizin burada belirtilen şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi kabul etmektesiniz.

Merhaba

Yardıma İhtiyacınız mı var ?
Whatsapp ile bize yazın

Myform whatsapp icon